хоорай чергелиг мөөрей АЙЫМ БИЛЕ ХҮНҮМ БОЛГАН АВАМ, АЧАМ!

Конкурсы
2019-11-13 09:00:00
Мөөрейни Тыва улустуӊ ёзу-чаӊчылдарының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвү биле «Тыва Республиканыӊ Кызыл Хоорай» чагыргазыныӊ өөредилге Департаментизи Адалар болгаш Иелер хүнүнге тураскаадып эрттирип турар. 

Мѳѳрейниӊ сорулгалары: 

- Тыва үндезин культураны чонга калбаа-биле нептередири, сайзырадыры, ылаӊгыя амгы үениӊ аныяк өг-бүлелери болгаш оларныӊ салгалдарынга дамчыдары; 

- Мөзүлүг ада кижиниӊ, буянныг ие кижиниӊ овур-хевирин чаштарга үлегер-чижек кылдыр көргүзери, өг-бүле кежигүннерниӊ аразында быжыг харылзааны нептередири. 

Болур хүнү, үези: 2019 чылдыӊ ноябрь 22. Бүрүткел 10:00 шакта, мөөрейниң эгелээри 11:00 шакта. 
Болур чери: Тыва үндезин культура тѳвү. 

Мөөрейниң саавырын адаанда салдывыс. 

 
 

 

Назад к списку

Поделиться в социальных сетях:

Просмотров: 60